+37120424631 pak@printgroup.lv
 
Bukleti, brošūras un katalogi – kāpēc kvalitatīva papīra produktu apdruka ir tik nozīmīga?

Bukleti, brošūras un katalogi – kāpēc kvalitatīva papīra produktu apdruka ir tik nozīmīga?

Poligrāfijaspakalpojumi – dažādupapīraizstrādājumuapdruka un printēšana, irkļuvusiparbiznesavidesneatņemamusastāvdaļu. Kvalitatīvāizpildījumātiepalīdzganceltuzņēmumaprestižu, gannodrošinātpozitīvukomunikācijuarklientiem.

Skrejlapu, plakātu, biļešuvaiielūgumudizainsvarlielāmērāietekmētto, cikmotivēticilvēkibūstāsiegādātiesvaisaņemt. Caurdizainuvarnodotsajūtas un raisītapmeklētājosasociācijasarpasākumatematiku. Jospēcīgākāmemocijāmjābūt, jovairāknepieciešamspiedomātpietā, laivizuālaisnoformējumsbūtuaugstālīmenī. Diezganloģiski, kavairākcilvēkuapmeklēspasākumu, jaizdalesmateriālsarinformācijupartobūsizskatīšanasvērts.

Papīravizītkartesirnozīmīgasjoprojām – būtībātāsirstartspersoniskamkontaktambiznesā. Pirmāiespaidaradīšanasmomentsirsvarīgs - kvalitatīvspapīrs un greznsvizītkartesdizainsradīsprofesionālu un uzticamuiespaidu. Turklātvizītkartevarietvertnetikaikontaktus, betarīsniegtieskatukompānijasbūtībā, atspoguļojotuzņēmumalogokrāsas, vērtībasvaikāduatraktīvusaukli.

Kasirizšķirošaisfaktors, laipircējs, stāvotpieveikalaplaukta, izdarītuizvēliparlabuvienai no divām, šķietamiidentiskāmprecēmcenas, tilpuma un izcelsmesziņā? Tāiretiķete un iepakojums! Turklāt, ņemotvērāfaktu, kaproduktilīdztirdzniecībasvietāmmērogaruceļu un tietiekvairākasreizespārkrāmēti, etiķeteijābūtīpašiizturīgai.

Katalogamērķisirizceltveikalavaiuzņēmumaīpašospiedāvājumus. Jolabākaskvalitātestasbūs, jovairākcilvēkibūsieinteresētitosizpētīt un, jovairākviņiiedziļināsiessaturā, jolielākabūsmotivācijasevinteresējošoiegūtarīdzīvē. Turklātskaistikatalogivartiktsaglabātiglužikābilžugrāmatas. Kuramgannepatīklaikupalaikamapskatītizdevušāsceļojuma, modeszīmoluvaitematiskussvētkuattēlus? Tādāveidāinformācijanosēžasindivīdazemapziņā un strādāuzņēmumalabā.

Jebkurāveikalā, kuriespējamsiegādātieskvalitatīvaspreces, irpatīkaminopirktosaņemtnevisčaukstošācelofānakulītē, betlabaskvalitāteskartonakastē un ekskluzīvāpapīraiepakojumā. Jaupaieluejošscilvēksarskaistupapīramaisiņuirstaigājošareklāma, turklātpraktiskajiemlatviešiemirtendenceizturīgusiepakojumssaglabāt un lietotregulāri.

Viens no iecienītākajiemsuvenīriembiznesavidē, ko pasniedzsadarbībaspartneriem, irkalendārs. Turklātkalendārs par konkrētouzņēmumutāsaņēmējamatgādināsvisugadu – veselus 12 mēnešus. Galvenais, kas jāatceras – pie sienaspieliekkalendārus, kas irvienlaicīgifunkcionāli un estētiski.

Profesionālapoligrāfijaskompānijavarēspalīdzētarkonsultācijāmgan par to kādusattēluslabākizmantot, kāduburtuveidu un izmērulietot, kādaskrāsasizvēlēties un kādabiezumapapīru.

 

Write Comment